Uwagi na temat zdjęć i rysunków w pracach licencjackich.

Często studenci, o czym już było wspomniane w poprzednich artykułach, starają się urozmaicić test swoich prac licencjackich, wstawiając do nich różne elementy. Często są to rysunki i fotografie. Tekst ten będzie traktował o tym, jak właściwie przygotować i umieścić te grafiki, aby dobrze się prezentowały i podnosiły wartość wizualną pracy.

O tym, gdzie umieścić zdjęcia i rysunki, najlepiej zdecydować po ukończeniu pisania tekstu. Wstawianie grafik na bieżąco może powodować ich nieustanne „przeskakiwanie” ze strony na stronę, co burzy układ pracy i powoduje rozsypywanie się tekstu. Po podjęciu decyzji, co do umiejscawiania elementów, należy wybrać najlepsze zdjęcia i rysunki.

Osobnym zagadnieniem jest opracowywanie fotografii i rysunków. Elementy wklejane w prace licencjackie powinny być odpowiednio przycięte, pozbawione elementów zbędnych i zmniejszone. Operacji tych można dokonać w praktycznie każdym, nawet najprostszym, programie do obróbki zdjęć (np. w IrfanView).

Grafiki wstawia się w programie Word z wykorzystaniem opcji Wstaw obraz z menu w górnym pasku. Następnie wybieramy typ wstawianej grafiki. Pamiętać trzeba, że każdy element w pracach licencjackich powinien być właściwie ponumerowany i podpisany (patrz: tekst dotyczący numerowania i oznaczania elementów graficznych).

Przy wstawianiu zdjęć i rysunków trzeba pamiętać, aby nie tylko były właściwie oznaczone. Grafiki muszą być ściśle powiązane z tekstem, w sąsiedztwie którego się znajdują. Powinny dopełniać treść, ilustrować opisane zjawiska oraz być użyteczne informacyjnie. Wtedy będą właściwie spełniać swoją funkcję wzbogacania pracy dyplomowej.