Prace licencjackie jako ćwiczenie przed pracami magisterskimi.

Prace licencjackie jako ćwiczenie przed pracami magisterskimi.

Czas pisania pracy licencjackiej z reguły nie jest długi, ale za to można go bardzo produktywnie wykorzystać. Kiedy pisze się prace licencjackie, korzysta się bardzo dużo z różnych rodzajów źródeł. To ważne, aby każdym z nich umieć się posłużyć. Warto więc dla potrzeb późniejszych prac przygotowywać sobie notatki, z których można korzystać przy osadzaniu cytatów.

Prace licencjackie to także możliwość zetknięcia z rzadziej stosowaną lub starszą metodologią i badań, i pisania prac. Nie wiadomo, w jaki sposób będzie trzeba podejść do pracy magisterskiej, stąd na pewno warto znać i metody, które wyszły z użycia lub schematy, z których nie korzysta się już powszechnie.

Nie można oczywiście pominąć faktu, że dla większości studentów to właśnie prace licencjackie stanowią okazję do zbliżenia się do środowiska akademickiego, w związku z czym można zapoznać się, chociaż powierzchownie, ze zwyczajami tego specyficznego środowiska. Warto uczyć się współpracy z naukowcami, która przy pracach magisterskich musi być już gładka.

Jasno widać, że czas poświęcony na prace licencjackie nie musi być czasem straconym, choć nie zawsze sama praca jest przydatna na dalszym etapie nauki czy pracy. Warto mieć na uwadze, że podczas tworzenia pracy magisterskiej nie będzie już czasu na poznawanie podstaw metodologii czy zasad technicznej organizacji pracy nad rozprawą.

Im więcej czasu poświęcimy na różne kwestie związane z pracami licencjackimi, tym pewniej będziemy się czuli przy następnym podejściu do tworzenia autorskiej pracy naukowej.